Over LetselCare

Wat is letselschade?
Bij letselschade denken mensen meestal aan een monetaire vergoeding. Maar hoe zit het met de mens? LetselCare vindt dat het slachtoffer altijd centraal moet staan, vanaf het begin.
Letsel brengt moeilijkheden met zich mee in de dagelijkse manier van leven. Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren worden nu bemoeilijkt, zoals werken, het huishouden of in de tuin werken. Letselschade is de lichamelijke of geestelijke (immateriële) schade die u lijdt, nadat u betrokken bent geweest bij, bijvoorbeeld, een ongeval. Andere voorbeelden zijn:

Bedrijfsongeval
Verkeersongeval
Medische fout
Beroepsziekte
Gebrekkig product

Wanneer er iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, kan LetselCare de beide partijen helpen zodat de cliënt zich volledig op het herstel kan richten.

Wat doen we?
LetselCare neemt de zorgen van u uit handen, zodat u zich kan richten op het herstel. LetselCare schetst de situatie van voor het ongeluk. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden, zoals:

Wat is er nodig voor het herstel? Of om goed te kunnen leven? (bijvoorbeeld een rolstoel o.i.d.)
Wat kunt u nu niet meer, terwijl u dat voorheen wel kon?

Door dit soort vragen te beantwoorden schetst LetselCare een duidelijk beeld van de huidige situatie. Wij willen er dan ook voor zorgen dat deze voorzieningen voor u geregeld worden. Het letsel moet geen belemmering worden in uw dagelijks leven. Wat is het stappenplan wanneer LetselCare in beeld komt?

1.    Als eerste wordt er een huisbezoek gedaan in opdracht van de belangenbehartiger of verzekering.
2.    Hierna wordt er samen een plan van aanpak gemaakt.
3.    Wanneer het plan van aanpak is goedgekeurd door beide partijen, kan het uitgevoerd worden.

LetselCare kan aan de hand van de handreiking zorgschade de (mantel)zorg en de voorliggenden voorzieningen uit wet- en regelgeving in kaart brengen

Het belangrijkste is het ontzorgen van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt zich richten op het herstel.
Door de zorg voor het slachtoffer meteen goed te organiseren, kan het herstelproces meteen ingezet worden, wat verdere problemen voorkomt. LetselCare werkt samen met het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar om onafhankelijk advies te geven en de zaak zo goed af te ronden. LetselCare is betrokken en laagdrempelig. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie: +316-14564515 of stuur een e-mail naar info@letsel-care.com.